woordwolk beelddenkenbeelden in je hoofd

Spotlight Counseling, een heldere kijk op leerproblemen

Het palet van onze verbeelding
bres288
Lot Blom schrijft in Bres, nov-dec 2014.

Lot Blom op TV
EénVandaag over dyslexie
Loes
Bekijk de uitzending >
Het item start op 13:34 min.

Beelddenkers in de klas
beelddenkers in de klas
lees het artikel >

Wij zijn gespecialiseerd in beelddenken (meerdimensionaal denken). Wij geven counseling en training voor mensen die visueel, ruimtelijk en intuïtief denken, ook wel beelddenkers genoemd.

Beelddenken kun je beschouwen als een talent en het is handig, leuk en inspirerend. Wie er goed in is, kan zowel het geheel als de details zien. Het is een creatieve denkwijze omdat je in snel tempo en over meer dingen tegelijk kunt denken. Beelddenken kan ook problemen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in het onderwijs en in het dagelijks leven wanneer de lineaire volgorde van gewoon het een na het ander doen, niet in het denkproces is opgenomen.

Wij bieden counseling voor beelddenkers met leer- en leefproblemen, maar ook voor meerdimensionale denkers die hun talent willen ontdekken en verder ontwikkelen.

Spotlight-counseling voor beelddenkers is een intensieve, op de persoon gerichte counseling, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Het bepalen van persoonlijke leerdoelen;
  • Verkenning van de eigen denkwijze;
  • Training in diverse technieken om deze denkwijze beter te benutten;
  • Luistertherapie voor beelddenkers;
  • Aanleren van hartcoherentie-technieken;
  • Oefenprogramma om thuis verder te werken.

In geval van woordblindheid of andere problemen met lezen, wordt een korte effectieve leestraining gegeven, om zowel het niveau van technisch lezen als het niveau van begrijpend lezen te verbeteren.

Wij werken in meerdere talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Grieks

Salience-therapie

Salience-therapie is bedoeld om onderscheid te leren maken. Wat heeft betekenis en wat niet. De systemen en structuren van het dagelijks leven en van de verbindingen die we maken worden zichtbaar gemaakt door ze met klei uit te beelden, het Olympios-werk. Daarnaast wordt veel naar muziek geluisterd om de verbinding tussen binnen- en buitenwereld te verbeteren.

 

Beelden in je hoofd

Handleiding voor beelddenkers

Lot Blom

beelden in je hoofd omslag

lees meer >

 

Spotlight-counseling

Je kunt je pas verbinden met anderen, delen wat je hebt en deelnemen aan het maatschappelijke leven, als je beseft wie en wat je bent en vanuit jezelf kunt handelen. Aandacht is als het ware een ‘spotlight’ kunnen richten op wat je nodig hebt. Om dat te kunnen moet je weten waar je zelf staat en moet je kunnen benoemen wat je nodig hebt en wat je ziet. Ook de context is nodig en zo werkt het in cirkels vanuit de plek waar je staat. Jezelf, je omgeving ... andere mensen. Als je leert je uit te drukken kun je verbinding met de wereld maken.